รัฐบาลอิสราเอลเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Nutrition in a Changing Global Environment ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2561 ณ Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food & Environment ประเทศอิสราเอล
เพิ่มเติม Click