นักศึกษาที่สนใจไปฝึกงาน Summer Training และแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ประจำปี 2023 สามารถติดต่อส่วนงานต่างประเทศประจำคณะของตนเอง โดยดูรายละเอียดข้อมูลการสาขา/คณะที่เปิดรับได้ที่นี่ >> Click