เปิดประสบการณ์ใหม่ที่พิเศษยิ่งกว่ากับตำรวจท่องเที่ยวด้วยแอพพลิเคชั่นเสมือนจริง ‘Thailand Tourist Trips and Tips AR Book’
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการการประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งท่องเที่ยว แหล่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มีความงดงาม ความเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่า สามารถท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสูงสุด

ล่าสุดกับการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นเสมือนจริงที่ชื่อว่า ‘Thailand Tourist Trips and Tips AR Book’ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality หรือ AR Code) ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆที่ควรทราบให้กับนักท่องเที่ยว เร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับการท่องเที่ยวไทยและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย (Tourism Capital of Asia)

ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า ‘Thailand Tourist Trips and Tips AR Book’ คือการจัดทำ แอพพลิเคชั่นเสมือนจริงของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นลงในสมาร์ทโฟนของตนเอง ซึ่งในแอพพลิเคชั่นเสมือนจริงนี้ จะให้ข้อมูลกับการขยายความเข้าใจในการแนะนำวัฒนธรรมไทยและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในเบื้องต้นที่ควรรรู้ เกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในขณะท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย พร้อมข้อมูลและลิ้งค์ของสถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย 12 จังหวัดที่ต้องห้าม…พลาด ง่ายต่อการวางแผนการเดินทาง ในรูปแบบของโมเดลการ์ตูน 3 มิติ สามารถดูได้ 360°องศา รับฟังได้ถึง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อดึงดูดให้เด็กสนใจและยังเป็นความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และวัฒนธรรมอีกด้วย นอกจากนี้ที่สำคัญมีข้อมูลและลิ้งค์ที่ตั้งของสถานีตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศและข้อมูลการติดต่อกับตำรวจท่องเที่ยวทุกสถานีทั่วประเทศ รวมถึงสายด่วน 1155 ที่นักท่องเที่ยวสามารถโทรออกผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ได้ทันที เพื่อความสะดวกและการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงศักยภาพของตำรวจท่องเที่ยวในความก้าวล้ำ ทันสมัยที่ไม่เคยหยุดยั้งและความมุ่งมั่นตั้งใจของตำรวจท่องเที่ยวไทยในการพัฒนาการให้บริการ ช่วยเหลือ เอื้ออำนวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน

ที่พิเศษยิ่งกว่า มีวีดีทัศน์จากผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวส่งข้อความถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้ง 3 ภาษาเสมือนมีท่านมาต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยตรง แอพพลิเคชั่นเสมือนจริง ‘Thailand Tourist Trips and Tips AR Book’ สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store สำหรับ iOS และ Google Play สำหรับ Android