Tianjin University สาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุน “The China – ASEAN Scholarship Program” ให้แก่มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนที่มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้ง 2 สถาบันได้ทำวิจัยร่วมกัน เป็นระยะเวลา 1-3 เดือน
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์ดังนี้
-ตั๋วเครื่องบิน
-ที่พัก
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน 15,000 หยวน / เดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ไม่เป็นผู้มีสัญชาติจีน ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอาเซียน
2. มีประสบการณ์ทำวิจัยอย่างน้อย 5 ปี ในสาขาดังนี้: Marine Science, Chemical Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering, Environmental Science, Computer Science, Materials Science, Mechanical Engineering, Biological Sciences, Mathematics, Chemistry, Physics, Management and Economics, Medical Engineering, Optical Engineering, Pharmaceutical Science
3. มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูง และหากสื่อสารภาษาจีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์ทำงานหรือศึกษาในต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ หลักฐานการสมัคร – Application Form – CV หรือ Resume – Passport (Scan) – ใบรับรองการศึกษา (ระดับสูงสุด) (Scan) ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครกรุณาส่งหลักฐานการสมัครมาที่ สำนักงานกิจการต่างประเทศ E-Mail: inter@kmitl.ac.th โดยใช้ชื่อหัวข้อเมล์ว่า “Application Form – The China – ASEAN Scholarship Program” สำนักงานกิจการต่างประเทศจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารในเบื้องต้น และส่งไปยัง Tianjin University ต่อไป
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 มิถุนายน 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม >> Click
Application Form >> Click