เชิญชวนนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาศาสตร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ เทคโนโลยีการเกษตร ทุกชั้นปีการศึกษาเข้าร่วมฟัง Roadshow ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 703 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 ผู้สนใจแจ้งชื่อ ชั้นปี สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์ เพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 8 โทรศัพท์/ โทรสาร 0 2329 8140 หรือ ID line: noidiaรายละเอียดเพิ่มเติม Tokyo Tech Overview / International Student Exchange Program / IGP-Program