สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ร่วมกับ Institut Pasteur จัดอบรมหลักสูตร “Workshop on How to Prepare a Successful Proposal for the Marie Curie Sklodowska – Curie Actions (MSCA)”
มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมการจัดทำข้อเสนอทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการขอทุนวิจัย ในโปรแกรม Marie Curie Sklodowska – Curie Actions (MSCA)
โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Hilton Sukhumvit Bangkok ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครอบรมไปยัง phawika.rueannoi@nstda.or.th
ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562
 
รายละเอียดเพิ่มเติม >> Click 
กำหนดการ >> Click