วิธีสร้างข้อสอบอัตนัย Google Forms ให้คะแนนได้ด้วย

·

·

คลิปนี้เป็นการสอนวิธีการสร้างฟอร์ม Quiz ในแบบข้อสอบอัตนัย หรือ ข้อสอบแนวบรรยาย ซึ่งสามารถประกาศคะแนนโดยส่งไปยังอีเมลของผู้สอบได้ภายหลังจากให้คะแนนเสร็จ


Leave a Reply